Szervezeti felépítés

Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a kizárólagos és részbeni tulajdonában álló társaságok együttesen alkotják Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportját, az MVM Csoportot. A cégcsoport versenyképes stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac meghatározó, integráltan működő résztvevője, amely szerepet vállal a régió villamos energetikájában is.

Nemzeti tulajdonú társaságcsoportként az MVM-nek fontos szerepe van az állami felelősségvállalás érvényesítésében az energiapolitikai célkitűzések támogatása terén.

Az MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű Társaság az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság. egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság.

Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Postacím, levelezési cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Központi telefonszám: (06-1) 304-2000
E-mail: mvm@mvm.hu
Internet: www.mvm.hu

 

 

MVM Zöld Generáció Szervezeti Felépítés

Cégvezetés

A Társaság első számú vezetője: Juhász Péter vezérigazgató

A Társaság további vezetői az általuk irányított szervezeti egységek szerint:

 • Termelési Igazgatóság: Gaál József termelési igazgató
 • Fejlesztési Igazgatóság: Szűcs Péter fejlesztési igazgató
 • Gazdasági Igazgatóság: Szentpéteri Zsuzsanna gazdasági igazgató
 • Műszaki Projekt Igazgatóság: Kiss Levente Zoltán műszaki projekt igazgató
 • Üzleti Projekt Igazgatóság: Bilinszky Péter üzleti projekt igazgató
 • Jogi Osztály: Dr. Nyulasi András vezető jogtanácsos
 • Vezérigazgató: A vezérigazgató az MVM Zöld Generáció Zrt. munkaszervezetének, valamint a napi operatív tevékenységének irányítását az MVM Zöld Generáció Zrt. Létesítő Okiratában, az Egyedüli Tag határozataiban, a központi szabályozóknak és a Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfeleltetett SZMSZ-ben és belső szabályozókban meghatározottak szerint látja el.
 • Termelési Igazgatóság: Az MVM Zöld Generáció Zrt. és az MVM Zöld Generáció Zrt. tulajdonában álló leányvállalatai energetikai berendezéseinek az előírásoknak megfelelő, gazdaságos és üzembiztos működtetéséről való gondoskodás, mely magában foglalja a környezetvédelmi, katasztrófavédelmi és biztonsági feladatok elvégzését, elvégeztetését (ide értendők: a vagyon- és fizikai biztonság, beleértve a munka- és tűzvédelmet; a krízishelyzet kezelés, beleértve a katasztrófavédelmet, az üzletfolytonossággal kapcsolatos feladatok felügyeletét, a katasztrófavédelmi és biztonsági feladatok tekintetében a tulajdonos elvárásainak és iránymutatásainak érvényre juttatását).
 • Fejlesztési Igazgatóság: A megújuló és hulladék alapú energiatermelési kapacitások bővítésének előkészítése.
 • Gazdasági Igazgatóság: Tervezi és irányítja az MVM Zöld Generáció Zrt. és az MVM Zöld Generáció Zrt. tulajdonában álló leányvállalatai gazdálkodását. Számviteli feladatok, kontrolling tevékenységek ellátása
 • Műszaki Projekt Igazgatóság: Az illetékességébe tartozó projektek megvalósításának szakmai irányítása, műszaki-, és engedélyeztetési szintű koordinálása, felügyelete, irányítása.
 • Üzleti Projekt Igazgatóság: Az illetékességébe tartozó projektek megvalósításának szakmai irányítása, üzleti-, és projektmenedzsment szintű felügyelete, irányítása, valamint az akvizíciók végrehajtása.
 • Jogi Osztály: Elvégzi az MVM Zöld Generáció Zrt. jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez kapcsolódó feladatokat, továbbá az MVM Zöld Generáció Zrt. szerződéseinek, egyoldalú nyilatkozatainak, valamint bármely egyéb jogi dokumentumnak a jogi szempontú előkészítését és ellenőrzését, a beérkezett megkeresések alapján jogi szakmai iránymutatást ad, állásfoglalást nyújt, módszertani támogatást biztosít, közreműködik a szerződések megkötésében, a nyilatkozatok megtételében.
 • Megfelelési Csoport: Az Ügyvezetés közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység, mely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletnek történő megfeleltetés és a Társaság működésében érvényesülő kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer és nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért felelős.

 

Cégvezetők elérhetőségei:

Telefon: (06-1) 304-2000

E-mail: zoldgeneracio@mvm.hu

Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság legalább három-öt természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjai határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megbízatásuk annak elfogadásával jön létre. A Felügyelőbizottság tagjait, és elnökét a Felügyelőbizottság tagjai közül – mindaddig, amíg a Társaság főfoglalkozású munkavállalóinak száma a kétszáz főt nem haladja meg – az Egyedüli

Tag jelöli ki, határozatlan időtartamra – a Ptk. 3:121. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően –, megbízatásuk annak elfogadásával jön létre. A Felügyelőbizottság feladatkörét részletesen a Társaság Alapító Okiratának 12.6. pontja tartalmazza.

Felügyelő Bizottság elnöke:

 • Dr. Kiss Csaba termelési vezérigazgató-helyettes, MVM Zrt.

Felügyelő Bizottság tagjai:

 • Dr. Madarász Beáta – Energiaügyi Minisztérium
 • Szilágyi Imre – Energiaügyi Minisztérium

 

Felügyelőbizottsági tagok elérhetőségei:

Telefon: (06-1) 304-2000

E-mail: zoldgeneracio@mvm.hu