Fotovoltaikus erőmű létesítése a TITÁSZ területén
A projekt címe: Fotovoltaikus erőművek létesítése az TITÁSZ területén
Kedvezményezett neve: MVM Zöld Generáció Kft.
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.1.2-17-2017-00001
A szerződött támogatás összege: 2 074 546 877 Ft
Beruházási költségre vetített támogatás mértéke: 35,2957%
A projekt befejezésének dátuma: 2020.09.07.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében 21 db fotovoltaikus erőmű megvalósítására került sor. A projekt több helyszínen valósult meg, a fotovoltaikus erőművek telepítési területei az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói engedélyeshez tartozó, kiválasztott önkormányzatok területén helyezkednek el. A projekt megvalósításához szükséges ingatlanok jellemzően az adott önkormányzatok tulajdonában vannak, amelyeket a Társaság bérbe vesz a tulajdonosoktól. A naperőművekkel a magyar villamosenergia-termelés CO2 kibocsátása csökkenthető, ezzel mind a Nemzeti Energiastratégiában, mind a KEHOP-ban meghatározott célok – a villamosenergia-termelésben decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrások arányának növelése, az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése –, továbbá a klímavédelmi célkitűzések eléréséhez jelentősen hozzájárul. A KEHOP elsődleges célkitűzése az üvegház hatású gázok kibocsájtásának csökkentése, ehhez a célhoz a fotovoltaikus beruházás teljes mértékben illeszkedik. A projekt eredményeként a megújuló energiaforrásból előállított energia mennyiség átlagos értéke 47 496,60 GJ/év, az üvegház hatást okozó gázok csökkenése átlagosan 12 871,58 tCO2/év lesz. A villamosenergia-termelő rendszer beépített kapacitása 12,3833 MWp, névleges teljesítőképessége 10,479 MW.