Az MVM Zöld Generáció Kft. Antikorrupciós Politikája

Az MVM Csoport meghatározó szereplője a magyar és regionális energiarendszernek, sikeres és versenyképes tevékenységével fontos szerepet vállal az ország és a régió energiastratégiai céljainak megvalósításában, melyhez az MVM Zöld Generáció Kft. (a továbbiakban: Társaság) hozzájárul a megújuló forrásokra támaszkodó energiatermelési portfóliójának folyamatos bővítésével. Az MVM Csoport a fenntartható fejlődés és a környezeti tudatosság bizonyságaként, a középtávú stratégiájában kiemelt célként rögzítette piacvezető részvételét a megújuló energiaforrások hazai hasznosításában, mely cél elérésében a Társaság minden dolgozója szakmai odaadásával és elhivatottságával vesz részt.


A Társaság meghatározó szerepe kiemelt felelősséggel is jár, többek között a korrupció elleni küzdelem terén is.


A Társaság elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, ezért kifejezetten ellenzi és tiltja a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében.


Ezért a Társaság

 • a vezetőség példamutatása szerint megköveteli a korrupcióellenes jogszabályoknak és belső szabályozóknak való maradéktalan megfelelést;
 • rendszeresen felülvizsgálja a szervezetben és a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti folyamataiban a korrupció kockázatát valamennyi korrupciós formára kiterjedően;
 • évente antikorrupciós célokat tűz ki, vizsgál felül, melyek elérése érdekében intézkedéseket hajt végre;
 • elkötelezett az MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány követelményeinek teljesítéséért;
 • ösztönzi a jóhiszemű, illetve megalapozottan felmerülő aggályok bizalmas, megtorlástól való félelem nélküli kifejezését;
 • kommunikálja antikorrupciós politikáját a szervezeten belül és kívül is;
 • biztosítja az MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány követelményeinek beépülését a szervezeti folyamatokba megfelelő szakmai erőforrások útján;
 • irányítja és támogatja a munkavállalókat abban, hogy hozzájáruljanak az antikorrupciós irányítási rendszerek eredményességéhez;
 • rendszeresen biztosít kötelező képzést a vezetőség és a munkavállalók részére antikorrupciós témakörben;
 • támogatja az antikorrupciós szervezeti kultúra kialakítását;
 • elkötelezett a Társaságban működő antikorrupciós irányítási rendszerek folyamatos fejlesztése iránt.

A fentiek szellemében a Társaság lehetővé teszi és ösztönzi a korrupció kísérletének vagy gyanújának, illetve az Antikorrupciós Politika és a Társaságban működő antikorrupciós irányítási rendszerek bármely megsértésének vagy hiányosságának jóhiszemű, illetve észszerű meggyőződésen alapuló (közvetlen vagy megfelelő harmadik félen keresztüli) – akár anonim módon történő – bejelentését a következő csatornákon:

 • e-mailben: compliance.zoldgeneracio@mvm.hu
 • postai úton: MVM Zöld Generáció Kft. Megfelelési Csoportja részére 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

A Társaságban működő antikorrupciós irányítási rendszerek működtetéséért felelősséggel és hatáskörrel a Társaság Megfelelési Csoportja rendelkezik, amely közvetlen és késedelem nélküli kapcsolattartási lehetőséggel rendelkezik az irányító testülethez (a Társaság Felügyelőbizottsága) és a felsővezetőséghez (a Társaság Ügyvezetője). A Megfelelési Csoport tagjai feladataik végrehajtása során függetlenül járnak el, feladataikat munkaköri leírásuknak megfelelően látják el, tanácsadást és iránymutatást nyújtanak az antikorrupciós kontrollokkal és a korrupcióval kapcsolatos kérdésekben. Felmérik és szükség szerint vizsgálják a bejelentett, feltárt vagy megalapozottan gyanítható korrupciós eseményeket, valamint az Antikorrupciós Politika és az antikorrupciós irányítási rendszerek bármely megsértését.


A Társaság mindent elkövet, hogy az Antikorrupciós Politika megsértése esetén a korrupciós magatartás kivizsgálásra kerüljön, és a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozóknak megfelelő jogkövetkezmény kerüljön kiszabásra. A Társaság garantálja, hogy szabálysértés vagy hiányosság esetén a vezetőség minden tagját és minden munkavállalót egyenlő bánásmódban részesít.


A Társaság tartózkodik attól, hogy üzleti kapcsolatot létesítsen vagy tartson fenn olyan harmadik féllel, aki nem tartja be az Antikorrupciós Politikában foglaltakat vagy jogerős bírósági határozattal megállapított korrupciós bűncselekményt követ el.


Budapest, 2023. augusztus


Dr. Gál László

ügyvezető

Dr. Nyulasi András

jogi osztályvezető és megfelelési csoportvezető