Fotovoltaikus erőmű létesítése a DÉDÁSZ területén
A projekt címe: Fotovoltaikus erőművek létesítése az DÉDÁSZ területén
Kedvezményezett neve: MVM ZG Solar Kft.
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.1.2-17-2017-00005
A szerződött támogatás összege: 2 384 550 277 Ft
Beruházási költségre vetített támogatás mértéke: 35,3092%
A projekt befejezésének dátuma: 2020.09.07.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében 24 db fotovoltaikus erőmű megvalósítására került sor. A projekt több helyszínen valósult meg, a fotovoltaikus erőművek telepítési területei az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói engedélyeshez tartozó, kiválasztott önkormányzatok területén helyezkednek el. A projekt megvalósításához szükséges ingatlanok jellemzően az adott önkormányzatok tulajdonában vannak, amelyeket a Társaság bérbe vesz a tulajdonosoktól. A naperőművekkel a magyar villamosenergia-termelés CO2 kibocsátása csökkenthető, ezzel mind a Nemzeti Energiastratégiában, mind a KEHOP-ban meghatározott célok – a villamosenergia-termelésben decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrások arányának növelése, az üvegház hatású gázok kibocsájtásának csökkentése –, továbbá a klímavédelmi célkitűzések eléréséhez jelentősen hozzájárul. A KEHOP elsődleges célkitűzése az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése, ehhez a célhoz a fotovoltaikus beruházás teljes mértékben illeszkedik. A projekt eredményeként a megújuló energiaforrásból előállított energia mennyiség átlagos értéke 55 633,39 GJ/év, az üvegház hatást okozó gázok csökkenése átlagosan 15 076,65 tCO2/év lesz. A villamosenergia-termelő rendszer beépített kapacitása 14,1523 MWp, névleges teljesítőképessége 11,976 MW.